Iskolakezdési támogatás 2019/2020. tanév

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évben is iskolakezdési támogatást nyújt azon dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező dunaújvárosi polgárnak, akinek gyermeke a 2019/2020. tanévben először kezdi meg az általános iskola vagy a középiskola első osztályát.

TÁJÉKOZTATÓ szülőknek

KÉRELEM letöltése

A kérelem 2019. szeptember 30. napjáig adható be.

A határidő elmulasztása jogvesztő.