Ideiglenes felvételi jegyzék a 2020/2021. tanévre

Tisztelt Szülők! Kedves Jelentkezők!

Az alábbiakban olvashatják intézményünk ideiglenes felvételi jegyzékét. A jegyzékben minden olyan jelentkező szerepel, aki az adott képzésre jelentkezést nyújtott be. A jegyzék nem azonos a végleges felvételi rangsorral!

Technikus képzések

Szakképző iskolai képzések

További információ  a 25/402-192-es telefonszámon, illetve az igh@keri-dunaujvaros.hu címen kérhető.

Dunaújváros, 2020. március 16.

Magyar András Tamás
igazgató

Tisztelt Szülők, Gondviselők!
Kedves Tanulók!

A koronavírus (COVID-19) járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében elrendelt intézkedések részeként, a kormány döntése alapján 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyag átadása távolról, infokommunikációs eszközök használatával történik.
Az egyes tantárgyakból feldolgozandó tananyagokról, az ellenőrzés formájáról, a követelmények teljesítésének rendjéről, feltételeiről, az iskola és a szaktanárok részletesen tájékoztatják a tanulókat és a szülőket, biztosítva a folyamatos kapcsolattartást.

Kérem, hogy legfrissebb információkért kísérje figyelemmel a KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer és az iskola honlapját.

Bővebben…

Külföldi nyelvtanulási lehetőség

A Kormány 2019. február 6-i döntése értelmében 2020-tól a 9. és 11. évfolyamos, nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvtanulásban vehetnek részt a Nemzeti alaptanterv alapján tanulható első idegen nyelvek (angol, német, francia) célországaiban: Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, Franciaországban.

Bővebb tájékoztató…

Iskolakezdési támogatás 2019/2020. tanév

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évben is iskolakezdési támogatást nyújt azon dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező dunaújvárosi polgárnak, akinek gyermeke a 2019/2020. tanévben először kezdi meg az általános iskola vagy a középiskola első osztályát.

TÁJÉKOZTATÓ szülőknek

KÉRELEM letöltése

A kérelem 2019. szeptember 30. napjáig adható be.

A határidő elmulasztása jogvesztő.